1 Griepzooi
2.jpg 1.jpg
Griepzooi

Regels

We willen graag dat iedereen kan terugkijken op een fantastisch toernooi. Daarom zijn er een aantal regels van toepassing voor alle deelnemers en bezoekers.

Huisregels
Om het toernooi prettig te laten verlopen zijn er enkele regels van huishoudelijke aard:
 • Voor de toegang van de feesten geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Er kan om een legitimatiebewijs gevraagd worden.
 • Gedurende het evenement dient iedereen zich te houden aan de aanwijzingen van de beveiliging en de organisatie.
 • Het is niet toegestaan eigen drank mee te nemen naar het toernooi of de feesten.
 • In ons clubgebouw, de feesttent en op het veld mag niet gerookt worden.
 • Open vuur en/of barbecues zijn niet toegestaan.
 • Auto’s dienen geparkeerd te worden op het parkeerterrein in de daarvoor bestemde vakken.
 • Enkel op vrijdagavond/maandagmorgen mogen auto’s tijdelijk het terrein op t.b.v. het wegbrengen/ophalen van kampeermaterialen.
 • ’s Avonds en ’s nachts zal rondom het sportpark en het tentenkamp bewaking en politiesurveillance zijn. Maak geen lawaai, zodat we ook volgend jaar weer een Griepzooi Toernooi kunnen organiseren.
 • Eigen muziek op ons kampeerterrein is niet toegestaan.
 • Diverse toiletten en doucheruimtes worden beschikbaar gesteld. Gelieve deze netjes en "droog” achter te laten.
 • Op zondag doen we het rustig aan met het geluid tot 12:00 uur, in verband met de zondagsrust van omwonenden.
 • Indien er overlast ontstaat door toedoen van één of meerdere leden van een deelnemend team, zullen we als commissie de nodige maatregelen treffen. Hierbij kan men denken aan het schorsen van het team, inschakelen van de politie, briefing aan verenigingsbestuur en/of eventuele schadevergoeding.
 • Deelnemers en/of bezoekers die schade toebrengen aan onze eigendommen, zullen door Hockeyclub Mill aansprakelijk gesteld worden.
 • Ruim je eigen afval op en gooi het niet op de grond. Er zijn voldoende prullenbakken beschikbaar, verdeeld over het gehele terrein, waarin afval gedeponeerd kan worden.
 • Deelnemers die blijven overnachten op het tentenkamp dienen de kampeerplaats schoon achter te laten.
 • Het is niet toegestaan grof afval (zoals bv. partytenten enz.) achter te laten op het terrein.
 • Het gebruiken, in bezit hebben, verstrekken en/of verhandelen van zowel soft- als harddrugs is ten strengste verboden. Bij overtreden hiervan is Hockeyclub Mill bevoegd de deelnemer van ons terrein te verwijderen en verdere deelneming aan het toernooi te ontzeggen. In geval van harddrugs wordt ook de politie ingeschakeld.
 • Hockeyclub Mill stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen en evt. drankgebuik, danwel drankmisbruik.
 • Deelname aan het toernooi is geheel voor eigen risico.
 • Wij nemen geen jassen aan. Beneden in een van de kleedlokalen zullen wij zorgen voor een garderobe. Deze garderobe is openbaar, het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of het kwijtraken van eigendommen


Spelregels
 • Er wordt gespeeld volgens de gangbare KNHB spelregels.
 • Ieder team zorgt voor minimaal 8 spelers tijdens de wedstrijden.
 • Van ieder deelnemend team wordt verwacht dat zij een of meerdere wedstrijden fluiten.
 • Twee scheidsrechters hebben leiding over de wedstrijd, passen de regels toe en noteren gescoorde doelpunten.
 • Begin en einde van de wedstrijd worden centraal geregeld via de wedstrijdleiding
 • Er wordt gespeeld op halve velden, 8 tegen 8.
 • Een speler is een vliegende keeper.
 • De bal mag niet hoog gespeeld worden.
 • Er mag niet geslagen en/of geflatst worden.
 • Er is geen strafcorner, ter vervanging wordt een shootout gespeeld.
 • Het is doelverdediger niet toegestaan om volledige keeperuitrusting te dragen. Scheenbeschermers en bitje zijn wel verplicht voor de doelverdediger.

Vliegende keeper
 • We maken gebruik van een vliegende keeper, zonder specifieke keeperuitrusting. Hiermee komt het wedstrijdniveau tussen de teams meer op één lijn.
 • Elk team wijst bij aanvang van de wedstrijd een speler aan als vliegende keeper.
 • De vliegende keeper is duidelijk herkenbaar (bijv. ander kleur shirt, broek, hesje).
 • De keeper mag niet gewisseld worden gedurende de wedstrijd. Bij blessures is dit uiteraard wel toegestaan.
 • Het is verplicht om scheenbeschermers en een bitje te dragen.
 • Het dragen van een zogenoemde toque mag, maar is niet verplicht.
 • De keeper mag de bal alleen stoppen met zijn voeten en/of stick binnen de cirkel van de eigen goal.

Shootout
 • De aanvaller stelt zich met de bal op de 5 meter van de cirkel op, de keeper op de doellijn. Na een fluitsignaal van de scheidsrechter mogen de aanvaller en keeper gaan bewegen en moet er binnen acht seconden een doelpunt gemaakt worden. Lukt dit niet binnen acht seconden of begaat de aanvaller een overtreding dan eindigt de poging zonder doelpunt. Maakt de keeper tijdens zijn actie een overtreding dan wordt de shootout opnieuw genomen. 
 • Bij een opzettelijke overtreding wordt er een strafdoelpunt toegekend. 
 • De vliegende keeper mag voor een shootout gewisseld worden.

Puntentelling
 • Gewonnen wedstrijd: 3 punten
  Gelijk spel: 1 punt
  Verloren/niet gespeeld: 0 punten
 • Bij een gelijk aantal punten wordt gekeken naar het onderlinge resultaat.
 • Als bij het onderlinge resultaat een gelijkspel is, komt er eerst een shootout.
 • We spelen één finale. Bij deze finales speelt de nr. 1 tegen de nr. 2, en de uiteindelijke winnaar is de winnaar van het toernooi.