1 Griepzooi
1.jpg 2.jpg
Griepzooi
gr 16 Mei

Griepzooi commissie 2.0

Hallo Griepzooigangers,

Hierbij informeren wij jullie over de actuele stand van zaken van het de Vet Griepzooi toernooi 2018. Helaas moeten wij jullie mededelen dat er door onverwachte wendingen er het een en ander is veranderd in de organisatie van deze editie van het Griepzooi toernooi. Diegene die dit jaar de kartrekker was is vorige week deels weg gevallen van de organisatie.

Dit was een grote schok voor ons als commissie. We zijn hierdoor even stil komen te staan. We hebben na goed overleg toch gekozen om het toernooi door te laten gaan met een aangepaste commissie: Bojoura Siep, Toon v.d. Akker, Geertjan (Duif) v.d. Linden, Liza Hendrix, Mark Verhoeven, Ralf Berends, Jeroen Sweens, Bianca Sweens en Anne Sweens.
Ondanks deze grote schok zijn wij er positief in dat er genoeg mensen op zullen staan om te helpen in deze dagen. Met zijn allen gaan wij er weer een geslaagd toernooi van maken!

Donderdag avond en vrijdag overdag zullen de meeste werkzaamheden voor het toernooi worden verricht. Heb jij of heeft iemand uit jullie team toevallig een uurtje tijd om te helpen?  Dan zullen jullie ons daar erg mee helpen. Ook tijdens het toernooi zullen een paar handjes ons erg goed uitkomen en vergeet daarbij niet the day after….

Graag vragen wij jullie begrip en medewerking voor deze onverwachte wending in de organisatie van het Griepzooi toernooi.

Sportieve groet,De Griepzooi commissie 2.0
 
See u @ De Vet Griepzooi Toernooi 2018

Nieuws afbeelding